תקנון האתר

מבוא
1.1. ברוך הבא ל"ניקניים", אנו מקווים שהינך נהנה מהגלישה באתר ומהשירותים המוצעים בו. אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין "ניקניים". 1.2. אתר "ניקניים" פותח ומופעל ע"י נ.ו פפירוס בע"מ (להלן: "האתר" או "ניקניים" או "החברה") והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי דפוס אישיים, המבוססים על טקסטים המשוגרים למפעילי האתר באמצעות רשת האינטרנט. 1.3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה על ידך בניקניים - אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של בעלי האתר ו/או מפעיליו. "פעילות באתר" משמעה כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר. 1.5. "ניקניים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר "ניקניים". הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת. 1.6 כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן: המשתמש הינו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
הרשמה לאתר ופרטי משתמשים
2.1 רכישת מוצר באתר אינה מחייבת הרשמה לאתר ומילוי פרטים אישיים, אך במקרה שלקוח לא נרשם לאתר הזמנותיו לא יישמרו ב"קניות אחרונות". לפיכך, מומלץ לבחור שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמה אישית, אשר ילוו את כל הרכישות ו/או שימוש באתר. 2.2 פרטי כרטיס האשראי יימסרו ע"י מבצע הרכישה רק בתום תהליך התשלום בקופה, ישירות לחברת טרנזילה, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר. 2.3 שימוש בפרטים האישיים ע"י "ניקניים" יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד. מעבר לשימוש הנ"ל "ניקניים" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "ניקניים" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 2.4 אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של "ניקניים" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "ניקניים". במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ע"י פניה לדוא"ל [[info@nickname.co.il](mailto:info@nickname.co.il)] או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מ"ניקניים". 2.5 "ניקניים" נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "ניקניים" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
תהליך ההזמנה
3.1 "ניקניים" מאפשרת לך רכישת מגוון מוצרים באמצעות האתר באופן פשוט ומהיר. המוצרים מפותחים, מעוצבים, מיוצרים ומשווקים ע"י ניקניים" ו/או ע"י מי מטעמה. המוצרים מותאמים אישית ומיוצרים במיוחד בהתאם לפרטים המוזנים על ידך. 3.2 כל מוצר המוצע באתר מוצג עם שמו, תכונותיו ומחירו. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "ניקניים". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 3.3 הזמנת מוצר והופעת הודעה "שליחת ההזמנה הושלמה בהצלחה" או "ההזמנה הושלמה" על המסך אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא"ל. לכן אנא הקפד על מילוי נכון ותקין של הפרטים המבוקשים בעת ביצוע ההזמנה. 3.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינו מחייב את "ניקניים". הרישום שנרשם במחשבי "ניקניים" יהווה ראיה לנכונות הפעולות. 3.5 לפני אישור ההזמנה יש לעשות הגהה קפדנית - המוצר יודפס בדיוק כפי שהוקלד, ואין באפשרות מפעילי האתר לבצע הגהה או כל שינוי בעימוד, בתצורה ובתוכן המוצר המודפס. אין "ניקניים" אחראית לטעויות כתיב/כתב ו/או שגיאות כלשהן. אין לשלב בטקסטים המופיעים על המוצרים אייקונים או אימוג'י, שכן הללו משבשים את ההדפסה. בחלק מהמקרים, מופיעים על המוצר טקסטים קבועים, שהינם חלק בלתי נפרד מהגרפיקה ולא ניתן להסירם או לשנותם. במקרים אלו, הדבר מצויין במפורש בתיאור המוצר. 3.6 יש לקחת בחשבון סטייה של עד 15% בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל, ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה. 3.7 בשום אופן "ניקניים" לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.
תשלום
4.1 חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. 4.2 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 4.3 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה והסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, נציג "ניקניים" יצור קשר טלפוני עמך. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה "ניקניים" זכאית לבטל את ההזמנה. 4.4 במקרה בו בחרת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמך קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "ניקניים" זכאית לבטל את ההזמנה. 4.5 תשלום באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה. 4.6 לאחר אישור התשלום ישלח אוטומטית אליך דוא"ל עם החשבונית.
מחירון ותעריפים
5.1 כל המחירים באתר הם בש"ח, כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 5.2 תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י "ניקניים" ו/או באמצעות השותפים העסקיים של "ניקניים". 5.3 בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה, המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי, אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם, ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוחות יפנה ללקוח להמשך טיפול. 5.4 למען הסר ספק - אין אפשרות לכפל מבצעים או הנחות, אלא במקרים מיוחדים. בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לצוות שירות הלקוחות: 03-6339955 5.5 עלות המשלוח המצויינת באתר הינה לארגז אחד בודד לכל הזמנה - במידה ונפח המוצרים יחייב אריזה ביותר מארגז אחד, עלות המשלוח תוכפל בהתאם למספר הארגזים בהזמנה.
אספקה
6.1 "ניקניים" מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיימים במלאי, הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה, הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים. 6.2 המוצרים יסופקו באמצעות חברות המתמחות בהפצה. אין "ניקניים" אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים. 6.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "ניקניים" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. 6.4 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. 6.5 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון). 6.6 "ניקניים" לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה או פרטים לא מדוייקים של הנמען. על הנמען לוודא ששמו מופיע בצורה ברורה על תיבת הדואר. 6.7 ניתן לאסוף הזמנות ישירות מ"ניקניים" ללא עלות, בימי ובשעות הפעילות של החברה בלבד. לא נוכל לשמור חבילות שלא ייאספו לאחר חצי שנה מיום ביצוע ההזמנה. לקוח שלא אסף את החבילה בטווח הזמן המיועד לא יהיה זכאי לקבלת זיכוי עבור ההזמנה.

6.8 במידה ומשלוח שיצא ממשרדי "ניקניים" בדואר רשום וחזר עקב מתן כתובת לא-מלאה/שגויה ע"י הלקוח או לא נאסף על ידו אחרי 2 קריאות מהדואר, ישלם הלקוח עבור משלוח חוזר או שיגיע למשרדי "ניקניים" לאיסוף עצמי ללא עלות.

6.9 במידה ונבחר משלוח בדואר רגיל (מתאפשר רק בחלק מן המוצרים ומוגבל בכמות) - המשלוח אינו ניתן למעקב ואינו מבוטח, כך שבמקרה של אובדן או נזק לא יינתן פיצוי!

6.10 במידה ונבחר משלוח לנקודות מסירה ברחבי הארץ, באחריות הלקוח לעקוב אחר קבלת מיסרון SMS מחברת השילוח, המודיע כי החבילה הגיעה ליעדה. החבילה תמתין ללקוח בנקודת המסירה זמן קצוב בלבד, שלאחריו תוחזר למשרדי ניקניים. משלוח חוזר יבוצע בתשלום נוסף, או שניתן להגיע למשרדי "ניקניים" לאיסוף עצמי ללא עלות.

6.11 עלות המשלוח המצויינת באתר הינה לארגז אחד בודד לכל הזמנה - במידה ונפח המוצרים יחייב אריזה ביותר מארגז אחד, עלות המשלוח תוכפל בהתאם למספר הארגזים בהזמנה.

ביטולים והחזרות
7.1 ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן'). לתשומת ליבך – בחוק זה מצויין שלא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. 7.2 הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. "ניקניים" תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור. 7.3 ב"ניקניים" מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי ניקניים עפ"י הכתובת המצוינת באתר, בצירוף חשבונית הרכישה, לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. 7.4 עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה ששולמו עבור המוצר לא יוחזרו. 7.5 "ניקניים" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: א. במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה. ג. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "ניקניים" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "ניקניים" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה. 7.6 החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה בלבד, ותחת התנאים הבאים: יש לשלוח את ההזמנה באריזתה המקורית באמצעות דואר רשום ל"ניקניים" ת.ד 5066, ראשל"צ 7515001, וזאת לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא יוחזרו ללקוח.

7.7 "ניקניים" שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.

7.8 ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד. מסכום ההחזר הכספי תקוזז עמלת טיפול של 10 ש"ח.

תנאים נוספים
8.1 "ניקניים" אינה מתחייבת לשמור עותק לדפוס מכל פריט שהוזמן ע"י הגולש. 8.2 האתר עשוי להכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. "ניקניים" מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד. 8.3 " ניקניים" תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. 8.4 " ניקניים" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "ניקניים" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת. 8.5 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, תכנים, עיצוב, הצגה מילולית, סמלילים (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של "ניקניים" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובעיצובים המופיעים באתר, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 8.6 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. 8.7 רישומי המחשב של "ניקניים" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרטי התקשרות:

טלפון (שירות לקוחות) 03-6339955
ימים א'-ה' 9.00-17.00 | יום ו' (שירות טלפוני בלבד) 9.00-12.00